پروژه دینامیکی و شبیه سازی یک مبدل BUCK BOOST غیر معکوس کننده

پروژه دینامیکی و شبیه سازی یک مبدل BUCK BOOST غیر معکوس کننده

پروژه دینامیکی و شبیه سازی یک مبدل BUCK BOOST غیر معکوس کننده

دانلود پروژه طراحی و مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی یک مبدل BUCK-BOOST غیر معکوس کننده تعداد صفحات: 118 فرمت: word در این پروژه یک مبدل باكبوست 1 غیر معکوس کننده با توپولوژي جدید متشکل از یک مبدل بوست سري با یک مبدل باك معرفی شده است. این مبدل داراي تزویج مغناطیسی بین سیم پیچهاي اولیه و ثانویه و همچنین یک مقاومت میراکننده سري با خازن ورودي خود میباشد. به کمک این توپولوژي جریان هاي ورودي و خروجی مبدل پیوسته و غیرپالسی، استرس بر روي سوئیچ ها مناسب و صفر هاي سمت راست صفحه(RHP [1] ) تابع تبدیل مبدل که پهناي باند حلقه کنترلی را محدود می سازند و سبب تضعیف عملکرد آن می شوند جا به جا می گردند. مدل سازي DC و

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »