پرسش نامه افسردگی بک

پرسش نامه افسردگی بک

پرسش نامه افسردگی بک

روایی: دارد پایایی: دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد اجرا، نمره‌گذاری و تفسیر پاسخ‌دهندگان به این آزمون، برای درک ماده‌های آن باید حداقل در سطح کلاس پنجم یا ششم توانایی خواندن داشته باشند. آن‌ها باید به هر ماده بر مبنای یک مقیاس لیکرت چهار درجه‌ای از صفر تا سه پاسخ دهند. حداقل نمره در این آزمون صفر و حداکثر آن 63 است. با جمع کردن نمرات فرد در هر یک از ماده‌ها، نمره فرد به طور مستقیم به دست می‌آید. نمره‌های زیر را می‌توان برای نشان دادن سطح کلی افسردگی به‌کار بست: 0 تا 13: هیچ یا کمترین افسردگی 14 تا 19: افسردگی خفیف 20 تا 28: افسردگی متوسط 29 تا 63:

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »