پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزه خرید مصرف کننده ازبرند داخلی نسبت به خارجی

پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزه خرید مصرف کننده ازبرند داخلی نسبت به خارجی

پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزه خرید مصرف کننده ازبرند داخلی نسبت به خارجی

دارای 46 گویه 5 گزینه ای می باشد روایی محتوایی دارد پایایی آن با آلفای کرونباخ تایید شده است

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »