پرسشنامه خودکارآمدی دانش اموز جینک و مورگان(1999)

پرسشنامه خودکارآمدی دانش اموز جینک و مورگان(1999)

پرسشنامه خودکارآمدی دانش اموز جینک و مورگان(1999)

این ابزار دارای ۳۰ پرسش و سه حوزه خرده مقیاس است: استعداد ،کوشش و بافت. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد. پایایی این پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار بالای spss بدست آمده است. (توضیحات کامل در داخل فایل) پایایی و روایی: دارد (با منبع معتبر) ابعاد (مولفه): دارد نوع فایل: زیپ تعداد صفحات: ۷

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »