پرسشنامه بلوغ کارکنان (1398)

پرسشنامه بلوغ کارکنان (1398)

پرسشنامه بلوغ کارکنان (1398)

این پرسشنامه شامل 34 گویه بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه هفت بعد عدم وابستگي، ميزان فعال بودن، رفتارهاي متعدد، وضعيت برابر يا برتر، آگاهي ازخود، علائق عميق، وسعت ديد را مورد سنجش قرار می دهد

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »