پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم

پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم

پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم

دانلود پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی دارای 8 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد روایی وپایایی : دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد معرفی پرسشنامه: پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم در سال 1984 برای بررسی اهمال کاری در سه حوزه آماده کردن تکالیف، آمادگی برای امتحان و تهیه گزارش نیم سالی ساخته شد. مقیاس شامل 22 گویه بود که افزون بر 21 سوال 6 سوال نیز برای سنجش دو ویژگی احساس ناراحتی از اهمال کار بودن و تمایل به تغییر عادت تعلل ورزی در نظر

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »