پرسشنامه استاندارد سنجش استرس ناباروری نیوتن و همکاران ۱۹۹۹

پرسشنامه استاندارد سنجش استرس ناباروری نیوتن و همکاران ۱۹۹۹

پرسشنامه استاندارد سنجش استرس ناباروری نیوتن و همکاران ۱۹۹۹

پرسشنامه استاندارد سنجش استرس ناباروری نیوتن و همکاران ۱۹۹۹ The fertility problem inventory newton 1999 پرسشنامه سنجش استرس ناباروری توسط نیوتن و همکاران (۱۹۹۹) به منظور سنجش استرس ناباروری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۶ سوال و شامل ۵ مولفه نگرانی­های اجتماعی، نگرانی­های جنسی، نگرانی­های ارتباطی، سبک زندگی بدون فرزند و نیاز به والد بودن می باشد و بر اساس طیف شش گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (وقتی در مورد بچه‌ها از من سوال می‌شود، ناراحت نمی‌شوم.) به سنجش استرس ناباروری می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه سنجش استرس ناباروری روایی ابزار جمع آوری داده اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »