پاسخ تمرینات درس هجدهم هدیه های آسمان چهارم : چشمان هميشه باز

پاسخ تمرینات درس هجدهم هدیه های آسمان چهارم : چشمان هميشه باز

پاسخ تمرینات درس هجدهم هدیه های آسمان چهارم : چشمان هميشه باز

دانلود پاسخ تمرینات درس هجدهم هدیه های آسمان چهارم : چشمان هميشه باز ۴ ص فرمت WORD برایم بگو منظور معلمّ از دوربین های دقیق تر و حسّاس تر چه بود؟ برّرسی کنید آیا دوربین های باغ همه ی اتّفاقات را می توانند ثبت کنند؟ فرشتگان خدا چطور؟ این دو را با یکدیگر مقایسه کنید. تدبّر کنیم حالا که خدای بزرگ همه ی کارهای من را می بیند، پس با خود تصمیم می گیرم که…………. کامل کنید: برای کامل کردن ترجمه ی آیه ی ۶ سوره ی زلزال، از خانه ی سبز شروع کنید و به خانه ی قرمز برسید. ببین و بگو این تصویر چه کارهای خوب و بدی را نشان می دهد؟ میان آیاتی

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »