پاسخ تمرینات درس سیزدهم هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان: کوچک های بزرگ

پاسخ تمرینات درس سیزدهم هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان: کوچک های بزرگ

پاسخ تمرینات درس سیزدهم هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان: کوچک های بزرگ

دانلود پاسخ تمرینات درس سیزدهم هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان: کوچک های بزرگ 5 ص فرمت WORD شامل: برایم بگو چه نمونه های دیگری از این کوچک های بزرگ سراغ دارید؟ گفت وگو کنيد با گفت وگو در گروه و کمک آموزگار، نمونه هایی از اسراف را در مدرسه ی خود فهرست، و راه حل های جلوگيری از آنها را پيشنهاد کنيد. تدبّر کنيم این آیه را بخوانيد و به پرسش پاسخ دهيد. با توجّه به جمله ی زیر در هریک از این موارد، اسراف چگونه روی می دهد؟ اسراف در هرکدام چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت؟ ببين و بگو از این تصویرها چه برداشت هایی دارید؟ بررسی کنيد با توجّه به

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »