واکنش فیزیولوژیکی و مواد متابولیت ثانویه در گیاه مریم گلی(saga )ناشی از محلول پاشی اپی براسینولید-24 تحت رژیم های مختلف کمبود آب(با ترجمه فارسی)

واکنش فیزیولوژیکی و مواد متابولیت ثانویه در گیاه مریم گلی(saga )ناشی از محلول پاشی اپی براسینولید-24 تحت رژیم های مختلف کمبود آب(با ترجمه فارسی)


واکنش فیزیولوژیکی و مواد متابولیت ثانویه در گیاه مریم گلی( saga )ناشی از  محلول پاشی اپی براسینولید-24 تحت رژیم های مختلف کمبود آب مقاله با متن انگلیسی pdf حدود 11 صفحه و ترجمه به صورت word 27 صفحه  نمونه متن فارسی: حمید محمدی a , مهدی آخوندزاده ,a منصور قربان پور ,b احمد آقایی c a دانشکده کشاورزی , دانشگاه شهید مدنی آذربایجان , تبریز , ایران b گروه گیاهان دارویی , دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی , دانشگاه اراک , اراک , ایران c گروه زیست شناسی , دانشکده علوم , دانشکده مراغه , مراغه , ایران اطلاعات مقاله: کلمات کلیدی: مریم گلی ( saga ) استخراج کننده تنش خشکی (تنش کمبود آب) هیدرات سیس سابیننه α -ترپینولین چکیده تنش کمبود آب یکی از چشمگیرترین عوامل محیطی است که باعث کاهش رشد و کارایی گیاهان زیر کشت می شود. براسینواستروید ترکیبات استروئیدی در همه جا هستند که در فرایند های رشد و نمو , تولید متابولیت مهم دارویی , واکنش های استرس زا و سازگاری در گیاهان نقش حیاتی دارند. بنابراین در مطالعه حاضر تاثیر محلول پاشی 24-اپیبرسینولید ( )تحت تنش کمبود آب …

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »