نمونه پروژه کامل طراحی شبکه آبرسانی و جمع آوری فاضلاب خانگی

نمونه پروژه کامل طراحی شبکه آبرسانی و جمع آوری فاضلاب خانگی

نمونه پروژه کامل طراحی شبکه آبرسانی و جمع آوری فاضلاب خانگی

نمونه پروژه کامل طراحی شبکه آبرسانی و جمع آوری فاضلاب خانگی در این پروژه به صورت کامل برای شهر محلات سیستم آبرسانی و جمع آوری فاضلاب خانگی و فاضلاب سطحی با استفاده از نرم افر های مختلف Water GemsوSwere GemsوStorm Cad استفاده شده است. در این گزارش برای شهر محلات دوره طرح حساب شده سپس جمعیت برآورد شده .با این اطلاعلت شبکه آبرسانی در حداکثر زمان تقاضا طراحی شده و سپس در حالت دینامیکی 24 ساعته کنترل شده و همچنین برای حالت آتشنشانی نیز کنترل صورت گرفته است. فاضلاب خانگی برای آخر طرح طراحی شده است و برای اول طرح که میزان فاضلاب تولیدی کم می باشد کنترل صورت گرفته است.تا حداقل فاضلاب تولیدی حداقل سرعت را ارضا کند.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »