نمونه تفسیر آزمون میلون 3 – نمونه اجرا شده میلون (نمونه سوم)

نمونه تفسیر آزمون میلون 3 – نمونه اجرا شده میلون (نمونه سوم)


تعداد صفحات: 11 نوع فایل: WORD   قسمتی از متن: مشخصات آزمودنی معاینه وضعیت روانی پاسخنامه نیمرخ MCMI-III تفسیر آزمون میلون: گام اول: بررسی شاخص های روایی گام دوم: وارسی مقیاس های آسیب شدید شخصیت گام سوم: وارسی مقیاس های الگوهای بالینی شخصیت گام چهارم: وارسی مقیاسهای نشانگان بالینی گام پنجم: تفسیر معنای یک نشانگان در بطن سبک یا اختلال شخصیت مراجع گام ششم: تلفیق یافته های آزمون با سایر منابع اطلاعاتی تشخیص های احتمالی     گام اول: بررسی شاخص های روایی 1) وارسی نمره مقیاس روایی(V): در این پروفایل نمره مقیاس روایی برابر با صفر می باشد، در نتیجه آزمون معتبر می باشد. 2) وارسی نمره مقیاس افشاء(X): نمره مقیاس X در این آزمودنی برابر با 113 می باشد که چون بین نمرات 34 تا 178 قرار می گیرد بنابراین پروفایل معتبر می باشد، خصوصاً اینکه نمره V صفر می باشد. 3) وارسی نمره مقیاس مطلوبیت(Y): نمره این مقیاس برافراشتگی دارد و بالای 75 می باشد.این نمره نشان میدهد که فرد سعی کرده خورا بهتر از آنچه هست جلوه دهد. و فرد در تلاش برای یک تصویر مطلوب از خود است …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .