نمونه تفسیر آزمون میلون 3 – آزمون انجام شده میلون (دو نمونه)

نمونه تفسیر آزمون میلون 3 – آزمون انجام شده میلون (دو نمونه)


تعداد صفحات: 21  (دو نمونه اجرا شده آزمون میلون) نوع فایل: WORD   قسمتی از متن   نمونه اول: مشخصات معاینه وضعیت روانی پاسخنامه نیمرخ MCMI-III تفسیر آزمون میلون: گام اول: بررسی شاخص های روایی گام دوم: وارسی مقیاس های آسیب شدید شخصیت گام سوم: وارسی مقیاس های الگوهای بالینی شخصیت گام چهارم: وارسی مقیاسهای نشانگان بالینی گام پنجم: تفسیر معنای یک نشانگان در بطن سبک یا اختلال شخصیت مراجع گام ششم: تلفیق یافته های آزمون با سایر منابع اطلاعاتی     گام سوم: وارسی مقیاس های الگوهای بالینی شخصیت در این گام، برافراشتگی مقیاس های 1 تا 8B را بررسی کردیم. همانگونه که در پروفایل مشاهده میشود، مقیاس های 2B, 2Aبرافراشتگی قابل ملاحظه ای را نشان می دهند. ولی مقیاس های دیگر این برافراشتگی را نشان نمی دهند. در زیر به تفسیر هرکدام از آنها می پردازیم. مقیاس 2A نمره بیمار 75BR= است. با توجه به اینکه نمرات BR بین 75 تا 84 است، بیمار را در طبقه اختلال شخصیت که به گونه دیگر تصریح نشده(NOS) همراه با صفات شخصیت دوری گزین قرار میدهیم. رفتار بیماران با BR بین 75 تا 84 همر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .