نسخه اصلی و بدون حذفیات کتاب کنزالحسین

نسخه اصلی و بدون حذفیات کتاب کنزالحسین

نسخه اصلی و بدون حذفیات کتاب کنزالحسین

فهرست مطالب کتاب: انواع ادعیه و دعاهای حاجات گوناگون موکلان اسماء باریتعالی و عدد ابجد آنها دائره حروف مع موکلان (حضرت اسرافیل، حضرت جبرئیل، حضرت عزرائیل، حضرت میکائیل) ترکیب منسوبات عناصر نسبت به حروف تهجهی (آتشی، خاکی، بادی، آبی) مجموعه حروف آتشی و خاکی و بادی و آبی و اسماء موکلان حروف اسماء الحسنی و معانی آن و اعداد آن و موکل هر یک از اسماء الهی و عنصر مربوط به آن اسماء الحسنی (مثال: الجامع = فراهم کننده، عدد آن ۱۱۴ ،و مشتری، موکل آن = یا کلکائیل لومائیل، عنصر = خاکی) جهت گشایش رزق و عمل آن با اسماء الحسنی و… شرح اسماء جلالی که اسماء هیبت اند (و این اسماء برای بغض و عداوت و جدائی افکندن میان دو کس و خراب کردن خانه دشمن و…) اسماء جلالی (یا عزیز –

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »