مقیاس دلبستگی بزرگسال AAI

مقیاس دلبستگی بزرگسال AAI

مقیاس دلبستگی بزرگسال AAI

مقیاس دلبستگی بزرگسال AAI دارای 5 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد نمره‌گذاری ابتدا نمره هر گزینه مشخص می‌شود: خیلی کم=1، کم=2، متوسط=3، زیاد=4، خیلی زیاد=5. سپس نمره هر یک از زیرمقیاس‌های سه‌گانه شامل سبک دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی دوسوگرا (اضطرابی)، با جمع نمره‌های پنج ماده هر زیرمقیاس بر حسب جدول زیر محاسبه می‌شود. مقیاس 15 ماده‌ای مقیاس 3 ماده‌ای زیرمقیاس ماده در این شکل از مقیاس، برای هر از دلبستگی‌های خاص، نمره مربوط به شماره 1، تعیین‌کننده سبک دلبستگی ایمن، نمره مربوط به ماده 2، تعیین‌کننده سبک دلبستگی اجتنابی و نمره مربوط به ماده 3 تعیین‌کننده سبک

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »