مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد شرکتی: نقش واسطه‌ای شایستگی بازاریابی و نقش تعدیل‌کننده محیط بازار(مترجم تکتم شریفی)

مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد شرکتی: نقش واسطه‌ای شایستگی بازاریابی و نقش تعدیل‌کننده محیط بازار(مترجم تکتم شریفی)


چکیده تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی ( CSR ) روی عملکرد شرکتی در اقتصادهای توسعه یافته به صورت گسترده مطالعه و بررسی شده است. هرچند، مطالعات موجود یافته‌های متنوعی درباره روابط بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد شرکتی در اقتصادهای در حال ظهور را گردآوری می‌کنند. با توجه به تئوری سهامداری و تئوری نهادی، ما مسئولیت اجتماعی شرکتی در چین را بررسی کردیم، و یک دیدگاه چند بعدی از مسئولیت اجتماعی شرکتی  ایجاد کردیم و شایستگی بازاریابی را به عنوان یک واسطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد شرکتی  معرفی کردیم. همچنین،  یک دیدگاه احتمالی را بکار بردیم تا نقش محیط‌های بازاریابی  در تعدیل تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی روی شایستگی بازاریابی را بررسی کنیم. یافته‌های یک مطالعه تجربی انجام شده در چین نشان داد که شایستگی بازاریابی کاملا تاثیرات همه فعالیت‌های مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی روی عملکرد شرکت ها را تسهیل می‌کند. شدت رقابت تاثیرات مثبت مسئولیت اجتماعی شرکتی روی شایستگی بازاریابی کارکنان را تضعیف می‌کند، در حالیکه تاثیرات مثبت مسئولیت اجتماع …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .