محاسبه دما نقطه ی حباب و شبنم با استفاده از ضرایب فوگاسیته در متلب

محاسبه دما نقطه ی حباب و شبنم با استفاده از ضرایب فوگاسیته در متلب


محاسبه دما نقطه ی حباب و شبنم با استفاده از ضرایب فوگاسیته در متلب در این آموزش تک تک مراحل محاسبه ی نقطه ی حباب و شبنم به طور کامل با استفاده از ضرایب فوگاسیته تشریح شده است. فشار بخار با استفاده از معادله ی آنتوان حدس زده می شود. و ضرایب فعالیت توسط روش UNIFAC محاسبه شده است. همچنین تابع روش UNIFAC برای محاسبه ی ضرایب فعالیت در این آموزش قرار داده است. نوع فایل: Matlab & PDF تعداد صفحات: 7 خروجی این کد به صورت زیر می باشد:      Results of Bubble T Calculations                                                                  Results of Calculations Component                                      xi (Data)         yi (Exp)                …

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *