متن نمونه سئوال خردادماه کار آفرینی

متن نمونه سئوال خردادماه کار آفرینی

متن نمونه سئوال خردادماه  کار آفرینی

متن نمونه سئوال خردادماه کار آفرینی 15 سوال، 3 صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. موفقیت و توسعه یک کشور به کدام عامل زیر بستگی دارد؟(1) الف) منابع وامکانات مادی ب)آب وهوای مناسب ج) نیبروی انسانی ماهر د) الف وب تفاوت یک مسابقه ورزشی با مسابقه زندگی را بنویسید؟(1)

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »