متن نمونه سئوال خردادماه کار آفرینی

متن نمونه سئوال خردادماه کار آفرینی

متن نمونه سئوال خردادماه  کار آفرینی

متن نمونه سئوال خردادماه کار آفرینی 40 سوال، 3 صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. -در مسابقه زندگي كدام گروه به درآمد متوسط و رفاه نسبي قانع هستند – يا اهداف بلندي ندارند الف- تماشاچيان ب- بازندگان ج- برندگان د- هر سه مورد 2-در مسابقه زندگي كدام گروه از موفقيت و پذيرش مسئوليت مي ترسند؟ الف- تماشاچيان ب- بازندگان ج- برندگان د- هر سه مورد

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »