متن نمونه سئوال خردادماه کاربر رایانه

متن نمونه سئوال خردادماه کاربر رایانه

متن نمونه سئوال خردادماه  کاربر رایانه

متن نمونه سئوال خردادماه کاربر رایانه 35 سوال، 3 صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. 1- به کلیه اجزای فیزیکی و قابل لمس کامپیوتر ……………… گویند الف – Soft Ware ب- Hard Ware

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »