متن نمونه سئوال خردادماه هندسه 1

متن نمونه سئوال خردادماه هندسه 1

متن نمونه سئوال خردادماه  هندسه 1

متن نمونه سئوال خردادماه هندسه 1 17 سوال، 2 صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. 1) مفاهیم زیر را تعریف کنید: استدلال استقرایی، چند وجهی، هرم 2) در چهار ضلعی PQRST ، PQ = RQ و PS = RS . اگر T روی نقطه دلخواهی روی قطر QS باشد ،ثابت کنید PT=RT

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »