متن نمونه سئوال خردادماه مسول سفارشات

متن نمونه سئوال خردادماه مسول سفارشات

متن نمونه سئوال خردادماه  مسول سفارشات

متن نمونه سئوال خردادماه مسول سفارشات 12 سوال، 2 صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. 1)انبار را تعریف کنید؟ 2) انواع موجودی های انبار رانام ببرید، چهار مورد؟

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »