متن نمونه سئوال خردادماه زبان فارسی 2

متن نمونه سئوال خردادماه زبان فارسی 2

متن نمونه سئوال خردادماه  زبان فارسی 2

متن نمونه سئوال خردادماه زبان فارسی 2 تنوع سوال، 2 صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ) زبان شناسی (4 نمره) واژه های زیر از چند واج تشکیل شده اند؟ (1) الف) آرمان ب)هفته کلمات زیر هر کدام از چند هجا (بخش) تشکیل شده اند؟(0.5) الف) سبز

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »