متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری عمومی مقدماتی(تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری عمومی مقدماتی(تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری عمومی مقدماتی(تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری عمومی مقدماتی(تئوری) 20سوال تستی و 6سوال جای خالی ، 4 سوال تشریحی، 5 صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. 1- کدام گروه جزء استفاده کنندگان درون سازمانی هستند؟ الف) اعتباردهندگان ب) سرمایه گذاران ج) کارکنان اجرایی

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »