متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری صنعتی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری صنعتی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری صنعتی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری صنعتی (تئوری) 20 سوال تستی و 3 سوال جای خالی،4 سئوال صحیح و غلط، و 5سوال تشریحی، 6 صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. بارم هر سئوال 5/0 نمره 1-تغییر شکل و ماهیت مواد و تبدیل آن به کالا چه نام دارد؟ الف) هزینه یابی ب) جریان ساخت

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »