متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری تکمیلی (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (عملی) 3 صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. 1- درتاریخ 29/12/1389 مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول شرکت "سبا " 000/000/8 ریال بستانکاراست. سایر رویدادهای مالی این شرکت به شرح زیر می باشد: الف) درتاریخ 10/3/90 شرکت به این نتیجه رسید طلب آقای نوری به مبلغ 000/000/3 ریال کلاً سوخت شده است. ب) بدهی آقای احمدی درتاریخ 20/4/90 به مبلغ 000/500/2 ریال سوخت شده بود. درطول سال آقای احمدی به شرکت مراجعه وبدهی خودراپرداخت نمود. (بادرنظرگرفتن اینکه

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »