متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری تکمیلی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری) 20 سوال تستی و 4 سوال جای خالی،2 سئوال صحیح و غلط، و 5سوال تشریحی، 4 صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. 1-اصلی ترین صورت مالی برای گزارش موفقیت یا عدم موفقیت فعالیت یک شرکت کدام است؟ الف)صورت سود و زیان ب) صورت سود و زیان جامع ج) ترازنامه

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »