متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری تکمیلی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری) 7 صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ثبت مخارج به عنوان دارایی به دلیل منافع آتی در نتیجه کاربرد اصل حسابداری ……………. است؟ الف) اصل تطابق ب) اصل بهای تمام شده ج) اصل تحقق

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »