متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری تکمیلی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری) 3 صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. 1- نام دیگر ترازنامه چیست؟ الف) صورت تغییردروضعیت مالی ب) صورتحساب اموال ج) صورت وضعیت مالی د) صورتحساب سرمایه 2- چارچوب مفهومی حسابداری دارای چندسطح است؟ الف) دوسطح

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »