متن نمونه سئوال خردادماه تاریخ

متن نمونه سئوال خردادماه تاریخ

متن نمونه سئوال خردادماه  تاریخ

متن نمونه سئوال خردادماه تاریخ 16 سوال، 16 صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. کدامیک از جملات زیر صحیح و کدامیک غلط است:(2) الف)در زمان قاجاریه امتیاز کاپیتولاسیون به روسیه داده شد. ب)در قرارداد ترکمن چای ایران از کشتیرانی در دریای خزر محروم شد. 2. سه مورد از اقدامات امیرکبیر را بنویسید؟(5/1)

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »