متن نمونه سئوال خردادماه اموربازرگانی

متن نمونه سئوال خردادماه اموربازرگانی

متن نمونه سئوال خردادماه  اموربازرگانی

متن نمونه سئوال خردادماه اموربازرگانی 18 سوال، 1 صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. 1-تجارت الکترونیک را تعریف کنید.1نمره 2-کارتل و تراست را تعریف کنید. 2نمره

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »