متعامد سازی و مسئله حداقل مربعات

متعامد سازی و مسئله حداقل مربعات


پاور پوینت موجود شامل 118 اسلاید می باشد که فایل اصلی مقاله بصورت Pdf بوده که به عکس با کیفیت تبدیل و داخل اسلایدها قرار داده شده و  قابل ویرایش نمی باشد.   فهرست مطالب متعامد سازی تصاویر متعامد سازی تعریف مسئله حداقل مربعاتاستفاده از تجزیه چالسکیاستفاده از تجزیه QRبرازش داده ها با روش حداقل مربعات کاربرد کمترین مربعات در ژئودزیکاربرد روش برآورد مولفه هایواریانس کمترین مربعات در مشاهدات GPS با استفاده از مدل هندسه – مبنامدل هندسه – مبنامدل تابعی مدل تصادفیروش برآورد مؤلفه های واریانس کمترین مربعاتنتایج عددیواریانس مشاهدات مختلفهمبستگی بین مشاهدات مختلف GPSنتیجه گیری وپیشنهاداتمراجع آنالیز پایدار در تغییر شکل شبکه های ژئودتیکی مقدمهروش کمترین مربعاتآنالیز کواریانسپایداریمجموع قدر مطلق هاالگوریتم IRLSتوزیع خطای Bootstrapآنالیز مشاهداتنتیچه گیری وپیشنهادات مراجع تقریب کمترین مربعات ( برازش منحنی با خط درجه یک)     …

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »