فعالیت ص 20 مطالعات چهارم_ درس 5: زندگی در شهر و روستا

فعالیت ص 20 مطالعات چهارم_ درس 5: زندگی در شهر و روستا

فعالیت ص 20 مطالعات چهارم_ درس 5: زندگی در شهر و روستا

دانلود فعالیت ص 20 مطالعات چهارم درس 5: زندگی در شهر و روستا 3 ص فرمت word قابل ویرایش شامل: * عکس الف یک شهر و عکس ب یک روستا را نشان می دهد. اجزاء عکس ب را مانند عکس الف مشخّص کنید و بنویسید. *کاربرگه ی شماره ی 5 عکس خوانی را در کلاس انجام دهید 1- در عکس زیر، چه چیزهایی مشاهده می کنید؟ مانند نمونه آنها را مشخّص کنید. 2- از روی عکس ها می توانیم تا حدّی به ویژگی های یک مکان و زندگی مردم آنجا پی ببریم. آنچه از این عکس می فهمید بیان کنید.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »