فرزند خواندگی

فرزند خواندگی

فرزند خواندگی

فرزند خواندگی این فایل به موضوع مذکور در حدود 45 صفحه پرداخته است. برای داشتن دیدی کلی جهت اطمینان از خرید قسمتی از این فایل تقدیم حضورتان می شود. فهرست چکيده …………………………………. 1 مقدمه …………………………………. 2 مفهوم فرزندخواندگي………………………. 3 سابقه تاريخي فرزندخواندگي ……………….. 4 کودک کيست؟……………………………… 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران …………… 22 اصل 21 قانون اساسي………………………. 23 اصل 29 قانون اساسي ……………………… 24 اصل سوم قانون اساسي……………………… 24 اصل 30 قانون اساسي ……………………… 25 اصل 43 قانون اساسي ……………………… 25 پيمان نامه جهاني حقوق کودک ………………. 26 قانون حمايت از کودکان بي سرپرست ………….. 33 مفهوم فرزندخواندگي ……………………… 38 دادگاه صالح و اعطاي سرپرستي به زوجين متقاضي کودک

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »