فدرالیسم

فدرالیسم

فدرالیسم

فدرالیسم این فایل به موضوع مذکور در حدود 30 صفحه پرداخته است. برای داشتن دیدی کلی جهت اطمینان از خرید قسمتی از این فایل تقدیم حضورتان می شود. فهرست ژرفترین سپاس ها …………………………………………………………………. 3 تعریف های فدرالیسم ……………………………………………………………. 4 معانی مختلف فدرالیسم ……………………………………………………..4 فدرالیسم وانجمن های ایالتی درایران ……………………………………… 7 گفتگوی آقای" ناصر ایرانپور" ………………………………………………. 30 اوضاع فدرال در آلمان ………………………………………………………… 32 نگاهي كوتاه

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »