فایل ترجمه مقاله تحت عنوان “Proceeding of Human Exoskeleton Technology and Discussions on Future Research” (فایل pdf بیست و چهار صفحه ای)

فایل ترجمه مقاله تحت عنوان “Proceeding of Human Exoskeleton Technology and Discussions on Future Research” (فایل pdf بیست و چهار صفحه ای)

چکیده پس از نیم قرن مطالعات پیوسته، توسعه اگزواسکلتون پیشرفت های زیادی را به خود دیده است و دستاوردهای قابل توجهی به دست آمده اند. در این مقاله تاریخچه توسعه اگزواسکلتون در هر دو مقوله فعال و غیر فعال ارایه می شود. مدلهای اصلی معرفی شده و فناوری های مربوطه بررسی خواهد شد…… فایل ترجمه به صورت pdf در ضمیمه پیوست شده است.   …

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »