سقط جنین

سقط جنین

سقط جنین

سقط جنین این فایل به موضوع مذکور در حدود 60 صفحه پرداخته است. برای داشتن دیدی کلی جهت اطمینان از خرید قسمتی از این فایل تقدیم حضورتان می شود. فهرست و چکیده فهرست مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 گفتار اول تعريف……………………………………………………………………………………………………………………… 6 گفتار دوم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 نظريه‌هاي موجود حول جواز يا منع سقط جنين _ حقوق ايران……………………………………………………. 8 نظريه‌هاي موجود حول جواز و منع سقط جنين _ حقوق غرب…………………………………………………….. 13 گفتار سوم………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 ارکان تشکيل‌دهنده جرم در ايران …………………………………………………………………………………………… 17 ارکان تشکيل‌دهنده جرم در غرب……………………………………………………………………………………………. 19 فصل دوم: مجازات سقط جنين ………………………………………………………………………………………………………… 21 گفتار اول: مجازات سقط در ايران(مبحث ديات)…………………………………………………………………………. 22 مجازات سقط در ايران(مبحث تعزيرات)……………………………………………………………………………………. 26 گفتار دوم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مجازات سقط

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »