دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق عقد و اجاره

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق عقد و اجاره

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق عقد و اجاره

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق عقد و اجاره فهرست عنـــوان صفحـــه فصل اول – كليات 1-1 عقد ………………………………………………………………………………. 3 1-1-1 عقد در لغت ………………………………………………………………. 3 1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن …………………………………………………………. 3 1-2 تعريف اجاره ………………………………………………………………………….. 4 1-2-1 اجاره در لغت ………………………………………………………………………… 4 1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامي ……………………………………………………… 6 1-2-3 تعريف اجاره در قانون ……………………………………………………………… 8 1-2-4 اقسام عقد اجاره ………………………………………………………………………… 9 1-2-5 تعريف اجاره اشخاص در فقه و قانون …………………………………………….. 9 1-3 ادله جواز و مشروعيت اجاره در اسلام …………………………………….

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »