دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران فهرست مطالب صفحه چکیده مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………1 الف: ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….3 ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن………………………………………………………….4 ج: اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………7 د: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….7 ه: سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………7 و: مشکلات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………8 ز: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………8 ی:سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………8 بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان …………………………………………10 فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا………………………………………………………………………..10 مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان…………………………………………………………………….10 مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا……………………………………………………………………………………13 فصل دوم:

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »