دانلود پایان نامه کارشناسی بررسي تأثير معلوليت جسمي حركتي نوجوانان دختر 19تا13 سال شهر تهران بر خلاقيت آنها

دانلود پایان نامه کارشناسی بررسي تأثير معلوليت جسمي حركتي نوجوانان دختر 19تا13 سال شهر تهران بر خلاقيت آنها

دانلود پایان نامه کارشناسی بررسي تأثير معلوليت جسمي حركتي نوجوانان دختر 19تا13 سال شهر تهران بر خلاقيت آنها

دانلود پایان نامه کارشناسی بررسي تأثير معلوليت جسمي حركتي نوجوانان دختر 19-13 سال شهر تهران بر خلاقيت آنها فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 2 بيان مسئله………………………………………………………………………………………………. 6 هدف تحقيق……………………………………………………………………………………………… 8 اهميت و ضرورت تحقيق…………………………………………………………………………… 10 فرضيه‌هاي تحقيق…………………………………………………………………………………….. 11 جامعه آماري…………………………………………………………………………………………… 12 نمونه آماري……………………………………………………………………………………………. 12 ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………… 12 تعريف اصطلاحات……………………………………………………………………………………. 13 معلوليت…………………………………………………………………………………………………… 13 معلوليت جسمي- حركتي…………………………………………………………………………… 13 خلاقيت (تفكر خلاق)………………………………………………………………………………….. 14 خودپذيري………………………………………………………………………………………………. 14 خود……………………………………………………………………………………………………….. 15 خودپنداري……………………………………………………………………………………………… 16 عنوان صفحه

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »