دانلود پایان نامه ارشد حقوق نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان

دانلود پایان نامه ارشد حقوق نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان

دانلود پایان نامه ارشد حقوق نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان

دانلود پایان نامه ارشد حقوق نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان فهرست‌ مطالب‌ عنوان‌ ……………………………………………………….. صفحه‌ مقدمه‌: ……………………………………………………………………………………. 1 فصل‌ اول‌: حق‌ آموزش‌ و تئوري‌ دولت‌ ……………………………………… 4 بخش‌ اول‌ : مفهوم‌ حق‌ و حوزه‌ ي‌ حق‌ آموزش‌ …………………………… 5 مبحث‌ اول‌: تحليل‌ هوفلد از مفهوم‌ حق‌ ……………………………………….. 7 بند اول‌: چهار قلمرو مفهوم‌ حق‌ ………………………………………………… 8 1- حق‌ – ادعا (مطالبه‌) (Claim-Right) ………………………………………. 8 2- حق‌ – آزادي‌/اختيار (Liberty/Privilage-Right) ………………………. 9 3- حق‌ – قدرت‌ (Power-Right) …………………………………………….. 10 4- حق‌ – مصونيت‌ (Immunity-Right) …………………………………….. 10

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »