دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه ها و وتوهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه ها و وتوهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه ها و وتوهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه ها و وتوهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود فهرست مطالب پيشگفتار( تاريخچه و طرح بحث) ……………………………………………………………….. 1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 5 بخش اول : مباني و كليات فصل اول : جايگاه و مكانيسم فعاليت شوراي امنيت سازمان ملل متحد …….. 10 گفتار اول : علل وضرورت وجودي شوراي امنيت ………………………………………. 11 گفتار دوم : آيين كار شورا و نحوه ي رأي گيري ……………………………………….. 15 گفتار سوم : تشكيلات وابسته به شوراي امنيت …………………………………………… 18 گفتار چهارم : شناسايي حق وتو ……………………………………………………………….. 21 مبحث اول : ديدگاه

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »