خطای مولر لایر در روانشناسی تجربی – تحلیل آزمایش مولر لایر (دو نمونه گزارش کار)

خطای مولر لایر در روانشناسی تجربی – تحلیل آزمایش مولر لایر (دو نمونه گزارش کار)


آزمایش خطای مولر لایر روانشناسی تجربی تعداد صفحات: 20 (دو نمونه گزارش کار) نوع فایل:   WORD   فهرست مطالب: مقدمه ادبيات پژوهش طرح تحقيق روش اجراي آزمايش نتايج آزمايش بحث و تفسير   قسمتی از متن: در اين آزمايش آزمودني با آرامش روي صندلي نشسته و آزمايشگر نيز روبروي او قرار مي گيرد. وسايل آزمايش نيز روي ميز قرار مي گيرند و آزمايش با اعلام آمادگي او جانب آزمودني آغاز مي گردد. آزمون مولر لاير بدين صورت است كه از يك صفحة‌ ثابت و يك صفحه متحرك تشكيل شده است و صفحه ثابت حاوي يكپاره خط همگرا و صفحه متحرك داراي يك پاره خط واگرا است. ابتدا آزمايشگر پاره خط متغير را به آزموني نشان مي دهد و آزمودني نيز بايد آنرا با پاره خط ثابت مقايسه كند آنها را با هم برابر سازد. آزمايشگر به طور متناوب يك مرتبه پاره خط متغير را آشكارا بزرگتر از پاره خط معيار «پاره خط ثابت» و مرتبه بعد آنرا كوچكتر از خطر معيار به آزمودني ارايه مي دهد- اين كوشش ها را 20 مرتبه تكرار مي كند. آزمايشگر ميزان خطاي آزمودني را هر بار از روي خط كش مدرج مشاهده مي كند كه در دو ستون جداگا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .