جزوه و نکات مهم فارماکولوژی کاتزونگ جلد اول

جزوه و نکات مهم فارماکولوژی کاتزونگ جلد اول

جزوه و نکات مهم فارماکولوژی کاتزونگ جلد اول

این فایل شامل خلاصه مطالب جلد اول کتاب فارماکولوژی کاترونگ است. که شامل 32 فصل می باشد. تعداد صفحات: 192 فهرست مطالب: بخش اول: اصول پایه فصل1: کلیات فصل2: گیرنده های داروها و فارماکودینامیک فصل3: فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک فصل4: بیوترانسفورماسیون داروها فصل5: ساخت داروها و قوانین مربوط به آن ها بخش دوم: داروهای سیستم عصبی خودمختار فصل6: کلیات فارماکولوژی سیستم عصبی خودمختار فصل7: داروهای محرک گیرنده های کولینرژیک و مهارکننده کولین استراز فصل8: داروهای مسدد گیرنده کولینرژیک فصل9: داروهای محرک گیرنده های آدرنرژیک و سایر داروهای مقلد سمپاتیک فصل10: داروهای آنتاگونیست گیرنده های آدرنرژیک بخش سوم: داروهای قلبی

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »