جزوه فیزیولوژی سیستم عصبی

جزوه فیزیولوژی سیستم عصبی


فایل pdf جزوه فیزیولوژی سیستم عصبی دارای صفحه 25 صفه بوده این فایل در دانشگاه تدریس شده و آماده استفاده برای علاقه مندان به علوم اعصاب می باشد. محتوای فایل شامل موارد زیر می باشد: 1- سیستم عصبی مرکزی (CNS) : 2- سیستم عصبی محیطی ( PNS ) :  شامل الف) نورون های حسی  ب) نورون حرکتی بافت عصبی دارای 2 نوع سلول می باشد 1- نورون تقسیم بندی نورون ها از نظر عملکرد تقسیم بندی نورون ها از نظر شکل ظاهری 2- سلولهای نوروگل یا سلولهای نوروگلیا در CNS : آستروسیت ها اولیگودندروسیت ها میکرو گلیا سلول های اپندیمال سلول های نوروگلیای درPNS: سلول های ماهواره ای سلولهای شوان پتانسیل عمل ۱- مرحله استراحت الف- کانالهای نشتی پتاسیم 2-آستانه تحریک 3- مرحله دپلاریزاسیون 4- قله پتانسیل عمل: 5- مرحله رپلاریزاسیون 6- هایپرپلاریزاسیون 7- برگشت به حالت اولیه اصل همه یا هیچ   دوره تحریک ناپذیری الف- دوره تحریک ناپذیری مطلق ب-دوره تحریک ناپذیری نسبی بطور کلی دو نوع ‌کانال داریم هدایت جهشی سیناپس نوروترانسمیتر 1- بخش پيش سيناپسي 2-وزيكولهاي س …

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *