جايگاه وضوابط قانوني مربوط به حفظ ميراث فرهنگي در ايران

جايگاه وضوابط قانوني مربوط به حفظ ميراث فرهنگي در ايران

جايگاه وضوابط قانوني مربوط به حفظ ميراث فرهنگي در ايران

دانلود پایان نامه ارشد حقوق جايگاه وضوابط قانوني مربوط به حفظ ميراث فرهنگي در ايران با نگاهي بر تمهيدات جهاني فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه الف) طرح موضوع ب) اهداف و فرضيات ج) روش تحقيق بخش اول: مفاهيم، مباني و تاريخچه حقوق ميراث فرهنگي فصل اول: مفاهيم و مباني …………………………………………………………… 2 مبحث اول: مفاهيم ……………………………………………………………………….. 2 1ـ مفهوم فيلولوژيك (زبان شناسانه) …………………………………………………… 2 2ـ ميراث فرهنگي به مفهوم عام ………………………………………………………….. 4 3ـ ميراث فرهنگي به مفهوم خاص (ميراث فرهنگي معنوي) ………………………… 8

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »