تحليل حقوقي مهريه عندالاستطاعه يا عندالمطالبه

تحليل حقوقي مهريه عندالاستطاعه يا عندالمطالبه


چکيده مطابق دستورالعمل ش٣/٣٤/٥٣٩٥٨ – ٣٣٨٥/٣٣/٧ سازمان ثبت اسناد و املاک، سردفتران دفاتر رسمي ازدواج مکلفند مفاد دو شرط ضمن عقد مهريه عندالمطالبه يا مهريه عندالاستطاعه را براي زوجين تفهيم نموده تا يکي از آنها انتخاب شود و بدين وسيله فرض «ممتنع بودن زوج«، موجود در ماده ٢ قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي در خصوص مهريه تغيير کند و تعداد زندانيان مهريه کاهش يابد. به نظر ميرسد قسيم يکديگر قرار دادن شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در دستورالعمل سازمان ثبت غيرمنطقي است و از نظر حقوقي نيز وصول مهريه را مشکل مينمايد و احتمال اضرار از طرف زوج را افزايش ميدهد. در اين نوشتار، اين دو شرط از نظر فقهي و حقوقي بررسي گرديد و معلوم شد رويکرد اين دستورالعمل بر خلاف روح بند ٣ ماده ٣٤٨ ق.ا.ا.م. ٣٣٥٦ و ماده ٥٨  ق.ت .ا.و. ٣٣٣٨ ميباشد. همچنين عدم امکان صدور اجرائيه و وصول مهريه از طريق اجراي ثبت به واسطه مشروط بودن مهريه به استطاعت، محدوديتي ناموجه براي زن ميباشد. کليد واژه : دين، اجل، مهريه عندالاستطاعه، مهريه عندالمطالبه، دين لازم التاديه.   فهرست مطالب چکيده بیان مسأله ۱) حد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .