تحقیق درمورد آشنایی با اینترنت و مهارت های اطلاع یابی

تحقیق درمورد آشنایی با اینترنت و مهارت های اطلاع یابی


مقدمه بشر همواره به دنبال کشف پدیده هاي اطراف و افزایش آگاهی خویش نسبت به آنها بوده است. انسانها در خلال زندگی، مجبور به انجام فعالیتهاي مختلفی هستند که بدون شناخت و درك جهان پیرامون خود، امکان پذیر نیست . براي دستیابی به سطح قابل قبولی از شناخت و درك پدیده ها، به “اطلاعات” نیاز است و “اطلاع یابی” ، همواره به عنوان یکی از بنیادي ترین نیازهاي بشر براي توسعه و پیشرفت مطرح بوده است. این نیاز در کلیه تمدن هاي بشري قابل مشاهده و بررسی است. در تمدن هاي کهن، دانشمندان و فیلسوفان که قشر خاصی از جامعه بودند، استفاده کنندگان اصلی اطلاعات به شمار می آمدند …   فرمت:word تعداد صفحات:16 …

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *