تاثیر اسید سالسیلیک، اسید اسکوربیک و پروکسی هیدروژن بر جوانه زنی بذر گوجه فرنگی رویش و رشد گیاه در زمین‌های شور (مترجم تکتم شریفی)

تاثیر اسید سالسیلیک، اسید اسکوربیک و پروکسی هیدروژن بر جوانه زنی بذر گوجه فرنگی رویش و رشد گیاه در زمین‌های شور (مترجم تکتم شریفی)


تاثیر اسید سالسیلیک، اسید اسکوربیک و پروکسی هیدروژن بر جوانه زنی بذر گوجه فرنگی رویش و رشد گیاه در زمین‌های شور   ابوذر قوستانی1*، هادی قیصری1، سید مرتضی زاهدی1، علی دولتخواهی2   بخش باغبانی، هئیت علمی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران بخش باغبانی، هئیت علمی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران   * ایمیل مولف برای مکاتبه: A.ghuhestani@gmail.com   چکیده   برای بهبود رویش بذر گوجه‌فرنگی در زمین‌های شور، تاثیر غلظت مختلف از اسید سالیسلیک ( SA ) ( 0.50,100, 150mg/L[1] ) اسید اسکوربیک (0.50,100 , 150 mg/l) (ASA) ، و پروکسی هیدروژن (HP) (0.40,80 , 120 µM[2] ) بر جوانه زنی بذر مورد بررسی قرار گرفته است. محلول نمک 10 ds/m برای تاثیر تغییر میزان شوری بکار رفته است. نتایج نشان داد که رویش و رشد گیاه گوجه فرنگی شدیدا در شوری کاهش پیدا می‌کند. جوانه زنی بذرها با 150 ppm اسید اسکوربیک نه تنها درصد رویش را بهبود می‌دهد بلکه همچنین زمان رویش را به نسبت زمین‌های شور کاهش می‌دهند. رشد جوانه‌های بذر خیس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .