بررسی مصوبه برج باغ – (نمونه موردی منطقه 1 شهرداری تهران محله ازگل)

بررسی مصوبه برج باغ – (نمونه موردی منطقه 1 شهرداری تهران محله ازگل)


باغ های شهری به عنوان ریه های شهر وسرمایه های شهر مطرح هستند. در سالیان اخیر سرمایه ای شدن زمین و سودجویی ناشی از آن سبب گردید که باغات شهر به عنوان زمین های مناسب برای ساخت ساز مورد تخریب قرار گیرند. برای جلوگیری از تخریب باغات شهر تهران،مصوبه ای بنام برج باغ توسط شورای شهر در سال 1382 به تصویب رسید. هدف این مصوبه حفظ – باغات شهر تهران بود ولی رفته رفته این مصوبه شکل قانونی به تخریب باغات داد. محله ازگل یکی از مناطقی بود که به خاطر دارا بودن میزان زیادی از باغات ،تخریب های گسترده ای به خود دید. در این پژوهش سعی شده است تا با هدف قرار دادن ارزیابی و بررسی قانون برج باغ ،مشکلات این قانون در وحله اول و در وحله دوم بررسی اثرات قانون برج باغ بر محله ازگل ،مورد بررسی قرار گیرد. نوع پژوهش کاربردی و نوع ماهیت توصیفی و تحلیل بوده که با استفاده از مصاحبه های عمیق و نرم افزار GIS ،میزان تخریب باغات و اثرات آن مورد ارزیابی قرار گرفته.نتایج این پژوهش بیانگر این بود که قانون برج باغ نه تنها – در حفظ باغات شهر تهران و محله ازگل موفق نبوده بلکه به تخریب باغات وجه قانونی داده و اثرات جبران ناپ …

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *